HYSBYSEBU SWYDD

Fel y prif hysbysfwrdd swyddi Cymraeg yng Nghymru mae gyda ni brofiad o hysbysebu dros 6000 o swyddi i dros 400 o gyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn sicr na fydd ein gwasanaeth effeithiol yn eich siomi.

Mae pob hysbyseb swydd yn ymddangos ar y wefan nes y dyddiad cau ac yn ymddangos yn yr ardaloedd canlynol:


Dewiswch lefel
Safonol | Standard £150.00 nes y dyddiad cau
Os gyda chi cyfrif eisioes?
Na, rwy'n defnyddiwr newydd.
Mewngofnodi gyda cyfrif Gwefan Lleol.net.

Gwybodaeth Cyfrif Ysgrifennwch i lawr eich Enw a Chyfrinair er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

* E-bost: Rhaid i'r e-bost fod yn e-bost dilys rhwng 4 a 80 o lythrennau heb fannau.
 
* Cyfrinair: Rhaid i'r cyfrinair fod rhwng 4 a 50 o lythrennau heb fannau.
* Ail-deipiwch cyfrinair:
* Rwy'n derbyn yr amodau defnydd

Gwybodaeth Swyddi

* Teitl:
* Teitl:
Cod hyrwyddo os yn berthnasol:

Gwybodaeth bilio(Ni fydd y wybodaeth hon yn cael ei harddangos yn gyhoeddus. Byddwch yn ffurfweddu eich Hysbyseb Swydd ar ôl gosod yr archeb.)

* Iaith: Dewisiwch eich prif iaith i gysylltu â chi (pan fo angen)
Defnyddiwch yr iaith yma ar bob mynediad i fy nghyfrif
* Enw Cyntaf:
* Cyfenw:
Cwmni (os yn berthnasol):
‘Rydym yn elusen gofrestredig’
Cyfeiriad Llinell 1:
Cyfeiriad Llinell 2:
Tref:
Sir:
Cod Post:
* Ffôn:
Ffacs:
* E-bost:
E-bost Bilio:
Gwefan:

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu
Arhoswch, llwytho ...
Dull Talu
Creu Anfoneb ar gyfer Archeb Drwy PayPal