Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Siop Nwyddau Cymraeg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 38 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Adra

Mae Adra yn gwmni newydd sy’n ymroddedig i ganfod a gwerthu cynnyrch Cymreig trawiadol ar eich cyfer chi a’ch cartref.

8 Beddgwenan Llandwrog Caernarfon, Gwynedd, Cymru, LL54 5LL

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01286 831353

Gwefan: http://www.adrahome.com

e-bost: danfonwch e-bost

Bodlon

Mae BODLON yn gwmni newydd sy’n cynnig rhoddion unigryw o fwyd a diod safonol wedi’u pecynnu’n fodern, yn lliwgar ac yn gyffrous i gwmnïau ac unigolion.
Mae hamperi BODLON yn cael eu creu mewn hen ysgoldy Fictoraidd yn Llanarthne ger Caerfyrddin.

Llanarthne Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8JD 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01558 668877 

Gwefan: http://www.bodlon.com

e-bost: danfonwch e-bost

16 Clos Henri Llanilar Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 4NJ

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn07977 408730

Gwefan: http://www.stiwdiodots.co.uk

e-bost: danfonwch e-bost

10 Stryd y Bont Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru, LL595DW

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01248 715532

Canolfan y Ffowndri Stryd Fawr Llangefni, Gwynedd, Cymru, LL77 7LT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01248 750218

e-bost: danfonwch e-bost