Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Llefydd i Fwyta

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Mae Plas Heli yn gwmni di-elw sydd wedi ei sefydlu i redeg yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau a fydd yn agor yn Haf 2015 ym Mhwllheli. Mae’r Hwb ym Mhlas Heli yn gartref i’r Grwp Awyr Agored, sy’n ymbarel i nifer o glybiau awyr

Glan y Don Pwllheli Cymru, LL53 5YT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 613 343

Gwefan: http://www.plasheli.org

e-bost: danfonwch e-bost

Cwmduad Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA33 6XJ

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 281357

e-bost: danfonwch e-bost

Lon Dywod Pwllheli Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 5HH

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 701271

e-bost: danfonwch e-bost

Llanddarog Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8NC

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 275330

e-bost: danfonwch e-bost

Glantraeth Farm Cottages Bodorgan Bodorgan, Ynys Môn, Cymru, LL62 5EU

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn07786 302348

e-bost: danfonwch e-bost

11-15 Heol Coalbrook Pontyberem Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA15 5HU

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01269 871600

e-bost: danfonwch e-bost

Bwlch y Moch Tremadog Porthmadog, Gwynedd, Cymru, LL49 9SN

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01766 512199

e-bost: danfonwch e-bost

Cell b Park Square, blaenau ffestiniog Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru, ll413AD

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01766832001