Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Bwytai

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 14 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Mae Plas Heli yn gwmni di-elw sydd wedi ei sefydlu i redeg yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau a fydd yn agor yn Haf 2015 ym Mhwllheli. Mae’r Hwb ym Mhlas Heli yn gartref i’r Grwp Awyr Agored, sy’n ymbarel i nifer o glybiau awyr

Glan y Don Pwllheli Cymru, LL53 5YT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 613 343

Gwefan: http://www.plasheli.org

e-bost: danfonwch e-bost

Lon Dywod Pwllheli Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 5HH

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 701271

e-bost: danfonwch e-bost

Glantraeth Farm Cottages Bodorgan Bodorgan, Ynys Môn, Cymru, LL62 5EU

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn07786 302348

e-bost: danfonwch e-bost

Lon Portllechog Amlwch, Ynys Môn, Cymru, LL68 9EA

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01407 830034

e-bost: danfonwch e-bost

6-10 Romilly Crescent Canton Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF11 9NR

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn02920 237911

e-bost: danfonwch e-bost