Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Celf a Chrefft

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 50 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Adra

Mae Adra yn gwmni newydd sy’n ymroddedig i ganfod a gwerthu cynnyrch Cymreig trawiadol ar eich cyfer chi a’ch cartref.

8 Beddgwenan Llandwrog Caernarfon, Gwynedd, Cymru, LL54 5LL

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01286 831353

Gwefan: http://www.adrahome.com

e-bost: danfonwch e-bost

Bodlon

Mae BODLON yn gwmni newydd sy’n cynnig rhoddion unigryw o fwyd a diod safonol wedi’u pecynnu’n fodern, yn lliwgar ac yn gyffrous i gwmnïau ac unigolion.
Mae hamperi BODLON yn cael eu creu mewn hen ysgoldy Fictoraidd yn Llanarthne ger Caerfyrddin.

Llanarthne Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8JD 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01558 668877 

Gwefan: http://www.bodlon.com

e-bost: danfonwch e-bost

Tlws - Gemwaith cyfoes

Cwmni gemwaith cyfoes ydi Tlws sy'n gwerthu amrywiaeth eang o emwaith arian a gwisg. Rydym yn gwerthu ein gemwaith unigryw ein hunain, gemwaith wedi'i wneud yng Nghymru, a gemwaith o wledydd y byd - rhywbeth at ddant pawb.

Tlws 67 Stryd y Farchnad Abergele, Conwy, Cymru, Ll227AF

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01745 827900

Gwefan: www.tlws.co.uk

e-bost: danfonwch e-bost

Cartwnau, Dylunio ac Animeiddio

yn Celf a Chrefft, Dylunio

The Roost Penysarn Ynys Môn, Cymru, LL699YB

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn07968596344

Gwefan: http://www.owainroberts.com

e-bost: danfonwch e-bost

Nant Mynytho Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 7SG

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 712581 / 07733 121395

Gwefan: http://www.huwmeredyddowen...

e-bost: danfonwch e-bost

Dolwerdd Llanfihangel-ar-Arth Pencader, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA39 9JU

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01559 384378

e-bost: danfonwch e-bost

Y Gamfa Wen 13 Erw Hir Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA31 1HL

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 231439

e-bost: danfonwch e-bost

Cell b Park Square, blaenau ffestiniog Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru, ll413AD

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01766832001