Y Cyfeiriadur Busnes
 
Yma, medrwch ddod o hyd i restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Bwyd a Diod

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 124 cofnodion | Tudalen 1 o 13

Biff Organic Gwartheg Duon Cymreig

Mae Fferm Tyllwyd wedi ei lleoli uwchben pentref Felingwm Uchaf. Fferm biff organig mewn ardal ddifreintiedig yw Tyllwyd.

Fferm Tyllwyd Felingwm Uchaf, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 7QE

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 290537 / 07715 827939

Gwefan: http://www.organicwelshbla...

e-bost: danfonwch e-bost

Bodlon

Mae BODLON yn gwmni newydd sy’n cynnig rhoddion unigryw o fwyd a diod safonol wedi’u pecynnu’n fodern, yn lliwgar ac yn gyffrous i gwmnïau ac unigolion.
Mae hamperi BODLON yn cael eu creu mewn hen ysgoldy Fictoraidd yn Llanarthne ger Caerfyrddin.

Llanarthne Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8JD 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01558 668877 

Gwefan: http://www.bodlon.com

e-bost: danfonwch e-bost

Melys -  Cacennau cwpan a phwdinau

Cacennau cwpan a phwdinau cartref blasus i'w harchebu

Caerfyrddin

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn07870 882606

Gwefan: http://www.melys-cakes.co.uk

e-bost: danfonwch e-bost

Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Mae Plas Heli yn gwmni di-elw sydd wedi ei sefydlu i redeg yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau a fydd yn agor yn Haf 2015 ym Mhwllheli. Mae’r Hwb ym Mhlas Heli yn gartref i’r Grwp Awyr Agored, sy’n ymbarel i nifer o glybiau awyr

Glan y Don Pwllheli Cymru, LL53 5YT

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01758 613 343

Gwefan: http://www.plasheli.org

e-bost: danfonwch e-bost

Felinfoel Llanelli Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA14 8BH 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01554 757751 

e-bost: danfonwch e-bost

Rhandirmwyn Llandovery Llanamddyfri, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA20 0PB 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01550 260211 

e-bost: danfonwch e-bost

Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA32 8DX 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 231204 

e-bost: danfonwch e-bost

Login, Hen Dy Gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA34 0TD 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01994 240987 

e-bost: danfonwch e-bost

Laugharne, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA33 4SE 

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01994 427291 

e-bost: danfonwch e-bost