Siop Mabon a Mabli

Gwybodaeth Gyswllt

Y Ganolfan Integredig Boulevard de Saint Brieuc Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PD

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01970639622

Disgrifiad

Un o is-gwmnïau Mudiad Ysgolion Meithrin yw Cwmni Mabon a Mabli. Mae Cwmni Mabon a Mabli yn arbenigo mewn cynhyrchu a gwerthu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i blant ifainc o enedigaeth hyd at saith oed. Mae llawer o’r deunyddiau’n addas i ddysgwyr ac yn arbennig i rieni sydd am ddysgu Cymraeg gyda’u plant