Atebol Cyf

Trosolwg

Atebol yw un o weisg addysgol mwyaf blaengar a dyfeisgar Cymru. Rydym yn arbenigo mewn paratoi a chynhyrchu adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer y cartref a'r ysgol. Ceir tîm proffesiynol o ysgrifenwyr, cyfieithwyr, golygyddion a dylunwyr.

Gwybodaeth Gyswllt

Adeiladau'r Fagwyr Llandre Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY24 5AQ

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01970 832172

Disgrifiad

Atebol yw un o weisg addysgol mwyaf blaengar a dyfeisgar Cymru. Mae Atebol yn arbenigo mewn paratoi a chynhyrchu adnoddau dysgu ac addysgu ar gyfer y cartref, yr ysgol a thu hwnt. Mae Atebol yn creu a chyhoeddi deunyddiau addysgol gan gynnwys deunyddiau bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd ac Addysg Bellach.

Mae Atebol hefyd yn cynnig ‘gwasanaeth cyflawn’ ar gyfer cwsmeriaid sydd am gynhyrchu cyhoeddiadau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae gan Atebol dîm proffesiynol o ysgrifenwyr, cyfieithwyr, golygyddion, prawf ddarllenwyr a dylunwyr.