Afon Duad Inn

Gwybodaeth Gyswllt

Cwmduad Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA33 6XJ

ffôn: cliciwch yma i weld y rhif ffôn01267 281357

Llenwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

Teipiwch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae hyn yn ofynnol i atal ceisiadau awtomatig..

Ni all harddangos delwedd cod dilysu