Writing The Nation For The New Millennium The Cambridge History of Welsh Literature

Trosolwg

Pryd: 14/03/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Gwefan: http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

Disgrifiad

Wedi’i chyhoeddi ym mis Ebrill 2019, Cambridge History of Welsh Literature yw’r gyfrol hanes gynhwysol gyntaf o lenyddiaethau Cymru yn y ddwy iaith. Mae’r llyfr, sy’n rhychwantu’r cyfnod o Brydain ôl-Rufeinig i Gymru ôl-ddatganoli, yn dadlau bod dwyieithrwydd, sy’n nodwedd gyson o gynhyrchu llenyddiaeth yng Nghymru, yn dod yn gyflwr normadol unwaith eto. Bydd golygyddion y llyfr, Geraint Evans (Prifysgol Abertawe) a’r Athro Helen Fulton (Prifysgol Bryste) yn rhoi eu persbectif hwy ar pam y gwnaethon nhw ddatblygu’r llyfr, beth oedd eu gweledigaeth ar gyfer y llyfr, a beth allai ei effaith fod ar faterion megis y canon o lenyddiaeth Cymru a chanfyddiadau o Gymru fel cenedl, y tu mewn a thu hwnt i Gymru.

Digwyddiad ar y cyd gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru

***Tocynnau £4 - Am ddim i Gyfeillion LLGC ***

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***