Torchau Nadoligaidd / Festive Wreath

Trosolwg

Pryd: 30/11/2019

Amser: 11:00 am - 04:00 pm

Lleoliad: Oriel Myrddin Gallery

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Gwefan: http://www.eventbrite.co.uk/e/festive-wreaths-torchau-nadoligaidd-gyda-emma-powell-with-emma-powell-tickets-76906185471?aff=ebapi

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Rachel Vater

Ffôn: 01267222775

Disgrifiad

Bydd Emma wrth law i’ch tywys trwy’r dull cam wrth gam o addurno’ch torch, gan ddefnyddio brigau helyg fel sail, ac i rannu ei
gwybodaeth am flodeuwriaeth.

Dyma ddigwyddiad hwyliog a hamddenol i gychwyn tymor yr Ŵyl gyda dim ond chwech yn cymryd rhan ym mhob sesiwn. Ym mhrif ofod yr oriel, bydd modd i chi fwynhau ein sioe aeaf odidog a
ysbrydolwyd gan weithiau bywyd llonydd yr Iseldiroedd, Y Bwrdd // The Table, a chael eich ysbrydoli ganddi.

Darperir te a choffi – a phwy a ŵyr, efallai mins pei fach slei hefyd!

Mae Emma yn werthwraig blodau o orllewin Cymru sy’n defnyddio blodau tymhorol o’i gardd ei hun.