Sistema Cymru - Codi'r To!

Trosolwg

Pryd: 02/07/2019

Amser: 02:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19CodiTo

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn broject cymunedol sy’n gweithio gydag ysgolion cynradd lleol a’u cymunedau i roi hyfforddiant cerddorol rheolaidd, gan weithio gyda grwpiau blwyddyn gyfan o blant. Seiliwyd y cynllun ar raglen hynod lwyddiannus ac enwog El Sistema o Venezuela. Ymunwch â ni i ddathlu ein pen-blwydd yn bump oed gyda disgyblion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1, 2 a 6 o Ysgol Glancegin wrth iddynt godi’r to efo’u côr, band pres a band Samba bywiog!

Inspired by the hugely successful and famous El Sistema programme from Venezuela, Sistema Cymru - Codi’r To is a community project which works with local primary schools and their communities to deliver regular musical tuition, working with whole year groups of children. Join us to celebrate our 5th Birthday with pupils from Nursery, Reception, Year 1, 2 and 6 Ysgol Glancegin, Bangor as they raise the roof with their choir, brass band and lively Samba band!