Sioe Gaeaf / Winter Show yn cynnwys / featuring William Selwyn

Trosolwg

Pryd: Dyddiol

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Lleoliad: Oriel Tegfryn

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Cadnant Road Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Gwefan: http://www.artwales.com

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Nia Davies

Ffôn: 01248 715128

William Selwyn 'Cynifryn'

Disgrifiad

The Winter Show is always one of the most popular shows of the year. This changing exhibition includes work by Wales’ leading artists, past and present, and as work is sold it is replaced immediately.

Additionally, at the heart of this year’s exhibition is a group of new paintings by one of Wales’ most eminent artists, William Selwyn.

William Selwyn was born in Caernarfon in 1933. His art is centred on the landscape and coastline of Gwynedd, its farm workers and fishermen. In 1976 he was elected to the Royal Cambrian Academy. He is the winner of a number of art prizes: the 1998 Singer & Friedlander/Sunday Times Watercolour Competition; the 2001 Welsh Artist of the Year; and the 2003 Spirit of Llyn Art Competition.

This solo exhibition features new paintings which confirm his mastery of his chosen medium and is a wonderful opportunity to see him at his very best. It should not be missed.

All the work is for sale.

Y Sioe Aeaf, yn ddieithriad, yw un o’r sioeau mwyaf poblogaidd yn ystod y flwyddyn. Mae’r arddangosfa newidiol hon yn cynnwys gwaith gan artistiaid blaenllaw Cymru o’r gorffennol a’r presennol ac fel y gwerthir y gwaith, caiff ei amnewid yn syth.

Yn greiddiol i arddangosfa eleni mae casgliad o baentiadau newydd gan un o artistiaid amlycaf Cymru, William Selwyn.

Ganwyd William Selwyn yng Nghaernarfon yn 1933. Canolbwynt ei gelf yw tirwedd ac arfordir Gwynedd, ei gweithwyr a’i physgotwyr. Ym 1976 etholwyd ef yn aelod o'r Academi Frenhinol Gymreig. Ym 1988 enillodd wobr cystadleuaeth peintio dyfrlliw Singer a Friedlander/Sunday Times a hefyd gwobr Arlunydd Cymreig y Flwyddyn 2001 yn ogystal â gwobr Hyd a Lledrith Llyn 2003.

Mae'r arddangosfa unigol hon yn cynnwys paentiadau newydd sy'n cadarnhau ei feistrolaeth o'i gyfrwng dewisiol ac mae'n gyfle gwych i'w weld ar ei orau. Ni ddylid ei golli.

Mae'r holl waith ar werth.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: