Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Mai 2020

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Rhan o gyfres arddio Oriel Myrddin ‘Barod i’r Ardd’

Dolwerdd Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA44 5UG

Pryd: 02/05/2020

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Bydd arddangosfa o ddetholiad o luniadau a chynfasau yn cydfynd â’r sgwrs.

Pryd: 06/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

The Living Wells Of Wales

Bydd y sgwrs hon gan Phil Cope, sy’n seiliedig ar ei gyhoeddiad newydd, yn ein tywys trwy hanesion dadleuol diwylliannau ffynhonnau, gan ddatgelu beth sydd mor arbennig am safloedd dyfrllyd y genedl a’r heriau sy’n eu hwynebu nawr.

Pryd: 13/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Ymunwch â Tom Frost am ddiwrnod o brintio â stensiliau papur.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 16/05/2020

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

Ymunwch â ni am goffi a theisennau bore Sadwrn gyda Tom Frost agor ein harddangosfa newydd: All Calm on the Surface

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 28/03/2020 - 16/05/2020

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Noson gydag AberCycleFest, i gynnwys cyflwyniad arbennig ac hefyd panel o westeion.

Pryd: 19/05/2020

Amser: 06:30 pm - 08:00 pm