Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Ebrill 2020

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 13 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Y Berthynas Rhwng Darlun, Gair a Darllenydd Mewn Cylchgronau Cymraeg i Blant 1892-1930

Sgwrs gan Megan Haf Morgans ar y berthynas rhwng darlun, gair a darllenydd mewn cylchgronau Cymraeg i blant 1891-1930

Pryd: 01/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyfan o waith 3D cyffrous ac ysbrydoledig yng nghanolfan greadigol Caerfyrddin.

Job's Well Road Campus Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 3HY

Pryd: 06/04/2020

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

Ymunwch â ni am weithdy i deuluoedd lle byddwn yn gwneud gwestai pryfed a dysglau bwydo pili-palod i ddenu bywyd gwyllt i’ch gardd.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 11/04/2020

Amser: 11:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

(LOOKING OUT) Great Expectations: The Eyes of the World on Edgar Herbert Thomas

Yr ail mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 16/04/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu sy'n gadael tlodi dwyrain Ewrop am yr Almaen, yn gweithio ac yn magu teulu yno, yn ei chael hi'n anodd, ac o'r diwedd yn methu goroesi yn y Drydedd Reich.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 20/04/2020

Amser: 06:30 pm - 07:30 pm

Bydd y cyflwyniad hwn yn olrhain rhai o’r materion dadleuol sy’n debyg o godi pan fydd henebion sy’n gyforiog o gysylltiadau yn cael eu troi’n wrthrychau i’w marchnata.

Pryd: 22/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm