Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Chwefror 2020

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Cyfle arbennig i gwrdd â’ch arwyr Deian a Loli! Mewn diwrnod llawn hwyl cewch gyfle i holi cwestiynau i’r ddau direidus a chael tynnu’ch llun gyda nhw. Byddwch hefyd yn cael gwylio dangosiad cyntaf o benodau newydd o’r rhaglen ac ymuno â nhw am stori

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 01/02/2020

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Gan dynnu ar agweddau o ymchwil y siaradwr, bydd y sgwrs hon yn defnyddio ffynonellau o gasgliad y Llyfrgell a thu hwnt i archwilio dylanwad diwylliant Llychlynnaidd yng Nghymru’r Oesoedd Canol a safle Cymru yn y byd Llychlynnaidd canoloesol ehangach

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 12/02/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Ffilm: Mr Jones (15)

Stori ryfeddol a phwerus y newyddiadurwr Gareth Jones (James Norton) a ddatgelodd newyn erchyll Stalin yn yr Wcrain rhwng y ddau Ryfel Byd, a laddod bron i 10 miliwn.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 14/02/2020

Amser: 07:30 pm - 09:30 pm

Lansiad A Darlith Syr O.M. Edwards: Y Dyn a'r Ddelwedd

Ymunwch â ni yn lansiad y gyfrol newydd O. M.: Cofiant Syr O. M. Edwards (Gwasg Gomer) gan Hazel Walford Davies. Yn y sesiwn arbennig hon bydd y Prifardd Jim Parc Nest[ND1] yn holi’r awdur am y profiad o ysgrifennu’r cofiant arloesol hwn.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 22/02/2020

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Y Rebel O Ro-Wen: Bywyd Huw T. Edwards Drwy Sain a Ffilm

Yn ei ddydd, roedd Huw T. Edwards (1892–1970) yn un o ddynion amlycaf Cymru. O gefndir tlodaidd, dringodd i safle o ddylanwad yng Nghymru drwy ei wasanaeth diflino a’i weithgaredd cyhoeddus cyn dyddiau datganoli.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 26/02/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

GIG: Atgyfodi'r Hen Ganeuon | Arfon Gwilym a Sioned Webb

Ymunwch â ni i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned Webb.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 28/02/2020

Amser: 07:30 pm - 09:30 pm