Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Rhagfyr 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Cyngerdd o Garolau Cymraeg

Ymunwch â ni yng Nghyngerdd Blynyddol Hosbis y Ddinas o Garolau Cymraeg. Bydd y noson arbennig hon yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Merched Canna, Ysgol y Wern ac Ysgol Pencae. Mae ein Cyngerdd Nadolig Cymraeg yn wledd dymhorol i'r holl deulu.

1A Beulah Road Rhiwbeina , Caerdydd, Cymru CF14 6LT

Pryd: 10/12/2019

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 02920524150

Clwb Comedi Rhagfyr

Mark Simmons
Rob Kemp
Rachel Fairburn
16+ Gig Sefyll
Gall enwau'r comediwyr newid

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 12/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cwmni Mega yn cyflwyno: Arwyr

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a'r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri'r Mabinogi'r Nadolig hwn.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/12/2019 - 13/12/2019

Amser: 10:45 am - N / A

Ffôn: 01248 382828