Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Rhagfyr 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Ffair Nadolig | Christmas Fair

Ymunwch â ni i fwynhau naws yr ŵyl! Bydd cyfle i siopa am nwyddau chwaethus, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar adloniant byw ... Gyda’n gwestai arbennig! Siôn Corn

Aberystwyth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 05/12/2019

Amser: 05:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 01970 632871

Eric and Ern Christmas Show

Noson yng nghwmni sêr y sioe wefreiddiol o'r West End sydd wedi cael cymaint o ganmoliaeth a'i henwebu am Wobr Olivier, Eric & Little Ern

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 05/12/2019 - 06/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Pontio yn cyflwyno: Elephant Sessions

Mae Elephant Sessions, sy'n dod o Ucheldiroedd yr Alban, yn croesi ffiniau ac yn ysgwyd disgwyliadau i'w seiliau.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 07/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cyngerdd o Garolau Cymraeg

Ymunwch â ni yng Nghyngerdd Blynyddol Hosbis y Ddinas o Garolau Cymraeg. Bydd y noson arbennig hon yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Merched Canna, Ysgol y Wern ac Ysgol Pencae. Mae ein Cyngerdd Nadolig Cymraeg yn wledd dymhorol i'r holl deulu.

1A Beulah Road Rhiwbeina , Caerdydd, Cymru CF14 6LT

Pryd: 10/12/2019

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 02920524150

Clwb Comedi Rhagfyr

Mark Simmons
Rob Kemp
Rachel Fairburn
16+ Gig Sefyll
Gall enwau'r comediwyr newid

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 12/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cwmni Mega yn cyflwyno: Arwyr

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a'r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri'r Mabinogi'r Nadolig hwn.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/12/2019 - 13/12/2019

Amser: 10:45 am - N / A

Ffôn: 01248 382828