Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Hydref 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Caredigrwydd a Marmalêd

Ymunwch â ni ar gyfer sgwrs yn Saesneg rhwng Jan Morris a’i mab Twm Morys, gyda chyfraniadau gan Gwyneth Glyn a gair yn Gymraeg am y cyd-destun Cymreig gan Dr. Angharad Price o Brifysgol Bangor.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 03/10/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Suzi Ruffell

Wrth wneud i gynulleidfa chwerthin ar ei thrasiedi a’i phryder, mae Suzi Ruffell wedi creu dipyn o enw iddi hi’i hun.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 03/10/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, CAERDYDD Cymru CF11 8AW

Pryd: 05/10/2019

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cyntaf erioed yma ym Mangor y llynedd, mae Pontio'n ymuno â'r Palasau Hwyl ledled gwledydd Prydain, a'n thema gyffredinol eleni fydd RHANNU.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 05/10/2019

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01248 382828

Llŷr Williams

Mae'r pianydd o Gymro, Llŷr Williams, yn cael ei edmygu'n helaeth am ei ddeallusrwydd cerddorol dwfn, ac am natur fynegiadol a chyfathrebol ei ddehongliadau.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/10/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Yn cael ei gynnal gan yr artist Owen Griffiths

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 11/10/2019

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Ffôn: 01267222775