Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Awst 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Pentref o glai a thrychineb hinsawdd
Mae’n agored i bawb ac mae am ddim
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin Abergwili

The Old Palace Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Sa31 2JG

Pryd: 20/08/2019 - 22/08/2019

Amser: 11:00 am - 01:00 pm

Ffôn: 01267222775

Dysgwch sut i blethu basged Wyddelig, a oedd yn cael ei defnyddio i ddraenio a gweini tatws yn draddodiadol.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 24/08/2019

Amser: 10:00 am - 04:30 pm

Ffôn: 01267222775

Dewch i ddysgu sut i greu deunydd lapio a bagiau brechdanau gan ddefnyddio cŵyr gwenyn gyda Louise Bird, artist tecstilau o Gaerfyrddin

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 27/08/2019

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Ffôn: 01267222775

Stefhan Caddick, Rebecca Chesney, Morag Colquhoun, Ella Gibbs, Owen Griffiths

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 27/07/2019 - 12/10/2019

Ffôn: 01267222775

Cyfle arbennig i ymuno â tri o ymarferwyr mwyaf cyffrous Cymru yn ystod tymor o weithdai ar thema tecstilau yn Oriel Myrddin.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/08/2019 - 03/11/2019

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775