Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Mai 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Jamborî yn y Senedd

Chwilio am rywbeth cyffrous i'w wneud gyda'r teulu ar ŵyl y banc i ddathlu Gŵyl Fai?

Dewch i Jamborî’r Senedd lle bydd canu, dawnsio, LEGO® a mwy!

Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Pryd: 06/05/2019

Amser: 11:00 am - 04:00 pm

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 10/05/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/05/2019

Amser: 02:00 pm - 04:00 pm

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 15/05/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 16/05/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Gŵyliaith

Dathlu arferion da sydd ar waith ym maes dwyieithrwydd yn y sector addysg ôl-14 a thu hwnt

Aberystwyth Cymru SY23 3BU

Pryd: 16/05/2019

Amser: 09:30 am - 04:00 pm

Ffôn: 01758 704613