Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Ionawr 2019

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Sioe Gaeaf / Winter Show yn cynnwys / featuring William Selwyn

Sioe Gaeaf yn Cynnwys Paentiadau Newydd gan William Selwyn / The Winter Show Featuring New Paintings by William Selwyn

Cadnant Road Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Pryd: Dyddiol

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01248 715128

Meirion Ginsberg: Paentiadau Newydd / New Paintings

Ganwyd Meirion Ginsberg yn 1985 yng Ngogledd Cymru ac fe'i hyfforddwyd yng Ngholeg Celf Caerdydd. Fel plentyn, ysbrydolwyd Meirion i godi pensil a thynnu lluniau o gartwnau a chomics. Yn ei arddegau, datblygodd diddordeb mewn gwneud marciau a dysgodd lawe

Cadnant Road Menai Bridge, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Pryd: Dyddiol

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01248 715128

Ffordd Deiniol Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/01/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 14/01/2019

Amser: 12:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Ffordd Deiniol Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 19/01/2019

Ffôn: 01248 38 28 28