Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 43 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Cwis Canna
yng nghwmni'r Arch-Gwifeistr Keith 'Bach' Davies.
7.30 yn y Clwb Rhyddfrydol, Treganna
Noson o Hwyl a Chymdeithasu.
£2 yr un.

Heol y Bontfaen, Treganna Canton, Caerdydd, Cymru CF5 1JD

Pryd: 25/10/2019

Amser: 07:30 pm - 10:00 pm

Llanystumdwy, Cricieth Gwynedd, Cymru LL52 0LW

Pryd: 03/11/2019

Amser: 11:00 am - 02:00 pm

Llanystumdwy, Cricieth Gwynedd, Cymru LL52 0LW

Pryd: 03/11/2019

Amser: 11:00 am - 02:00 pm

Ymunwch â ni am weithdy brawychus Calan Gaeaf i greu creaduriaid ffabrig, wedi'u hysbrydoli gan Karen Suzuki, un o'n hartistiaid sy'n arddangos gwaith ar y Bwrdd. Dysgwch sut i wneud maquette o weiar a'i orchuddio â ffabrig, a meistroli technegau gwn

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/10/2019

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Ffôn: 01267222775

Cynhadledd Undydd: Hanes Meddygaeth yng Nghymru

Dewch i ddarganfod trysorau cudd y Casgliad Meddygaeth yn
y Llyfrgell Genedlaethol.

Aberystwyth Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 22/11/2019

Amser: 09:30 am - 05:00 pm

Ffôn: 01970 632871

Nadolig Celtaidd yng Nghymru gyda Calan

Mae'r band rhyngwladol hwn o Gymru, sy'n enillwyr sawl gwobr, yn ôl ar y ffordd gyda'u rhythmau heintus a'u dawnsio egnïol i ddathlu gŵyl y Nadolig.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 21/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Y Trol Wnaeth Ddwyn y 'Dolig

Mae’r Nadolig wedi’i ganslo!
Mae trol yn rhydd yn y mynyddoedd ac mae’n fwli mawr cas. Dim ond merch fach a’i iâr anwes fedr achub pawb. Wedi’r cyfan, bod yn ddewr, disglair a beiddgar sy’n bwysig. Stori lawn antur yn y Gymraeg ar gyfer y teulu cyfan

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 17/12/2019 - 21/12/2019

Amser: 11:30 am - N / A

Ffôn: 01248 382828

A Merry Little Christmas with Only Men Aloud

Yn dilyn llwyddiant eu Gala yn dathlu degawd yn Nghanolfan Mileniwm Cymru a’u taith o amgylch Prydain y llynedd, mae Only Men Aloud yn mynd ar daith eto y gaeaf hwn er mwyn dathlu’r Nadolig gyda’u ffans yng Nghymru.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 14/12/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Clwb Comedi Rhagfyr

Mark Simmons
Rob Kemp
Rachel Fairburn
16+ Gig Sefyll
Gall enwau'r comediwyr newid

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 12/12/2019

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 382828

Cwmni Mega yn cyflwyno: Arwyr

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a'r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri'r Mabinogi'r Nadolig hwn.

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 11/12/2019 - 13/12/2019

Amser: 10:45 am - N / A

Ffôn: 01248 382828