Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Trosolwg

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Lleoliad: Theatr Felinfach

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Gwefan: http://www.theatrfelinfach.cymru

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Rhian Dafydd

Ffôn: 01570 470697

Disgrifiad

Ymunwch a chriw Pantomeim Felinfach ar drothwy
Pencampwriaeth Pysgota y Byd-i-Gyd yng Ngheredigion yn 2055...falle?
Ych chi'n perthyn i fudiad neu glwb?
Os nad ydych wedi gwneud yn barod, beth am drefnu trip i weld y ‪Panto gwych a gwreiddiol hyn.
Byddwch yn siŵr o chwerthin nes eich bod yn dost!
Welwch chi ddim sioe debyg yn unrhyw le arall!