Palas Hwyl Pontio

Trosolwg

Pryd: 05/10/2019

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Palas

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cyntaf erioed yma ym Mangor y llynedd, mae Pontio'n ymuno â'r Palasau Hwyl ledled gwledydd Prydain, a'n thema gyffredinol eleni fydd RHANNU.

Dewch draw a bod yn rhan o'r rhannu mawr:

Dewch â'ch hen luniau a rhannwch eich atgofion ar draws y cenedlaethau
Dysgwch sut i wau gyda grŵp gwau lleol
Cewch gyfle i fod yn greadigol mewn gweithdy bwyd
Symud a dawnsio
Cymryd rhan mewn sesiynau theatr a sgiliau perfformio

Cadwch lygad ar safleoedd Pontio ar Twitter, Instagram a Facebook i gael gwybod am ddatblygiadau pellach wrth i ni ddatblygu'r hyn y gallwn ei RANNU gyda'n gilydd…

Mae ymgyrch y Palasau Hwyl yn hyrwyddo diwylliant yng nghalon y gymuned a'r gymuned wrth wraidd diwylliant. Yn ystod y penwythnos hwn o weithgaredd ledled gwledydd Prydain defnyddir cyfuniad o weithgareddau celfyddydau, crefft, gwyddoniaeth, technoleg, digidol, treftadaeth a chwaraeon, a arweinir gan bobl leol ar gyfer pobl leol. Mae'r rhain yn rhannu eu diddordebau a'u sgiliau i ysgogi trawsnewid cymunedau, gan annog pobl o bob oed i gymryd rhan weithredol.