O Iaith i Gân

Trosolwg

Pryd: 30/10/2019

Amser: 06:30 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Deiniol Road Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/19Letters

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 382828

Disgrifiad

Y sioe gymunedol fawr
Gyda pherfformiadau gan

Mr Phormula
Martin Daws
8starmusic

Byddwn yn cyhoeddi'r gefnogaeth drwy'r cyfryngau cymdeithasol

Nôl yn 2017, sefydlodd 8starmusic a'r tîm broject yn y gymuned o'r enw "Letters Grow".

Nod y project hwn oedd helpu i hwyluso creadigrwydd mewn cymunedau, meithrin hyder pobl ifanc a'u cadw oddi ar y stryd.

Gan weithio ochr yn ochr â sefydliadau megis Invest Local, Maes Ni, Partneriaeth Maesgeirchen Partnership, Cerddoriaeth Gymunedol Cymru a Mantell Gwynedd, a chyda chefnogaeth Pontio rydym yn anelu at ehangu'r project rhyfeddol hwn.