Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

(LOOKING OUT) Great Expectations: The Eyes of the World on Edgar Herbert Thomas

Yr ail mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 16/04/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm

Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu sy'n gadael tlodi dwyrain Ewrop am yr Almaen, yn gweithio ac yn magu teulu yno, yn ei chael hi'n anodd, ac o'r diwedd yn methu goroesi yn y Drydedd Reich.

Rhiw Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru

Pryd: 20/04/2020

Amser: 06:30 pm - 07:30 pm

Cyfle i ymwelwyr gymdeithasu, gan ddefnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar a mwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld yn y Llyfrgell.

Pryd: 25/04/2020

Amser: 10:00 am - 04:00 pm

Bydd y sgwrs hon yn arddangos y dystiolaeth newydd o’r sir yng nghyd-destun darganfyddiadau ledled Cymru, gyda llawer ohonynt dim ond wedi dod i’r amlwg ar ôl misoedd o gatalogio a dadansoddi.

Pryd: 29/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

The Living Wells Of Wales

Bydd y sgwrs hon gan Phil Cope, sy’n seiliedig ar ei gyhoeddiad newydd, yn ein tywys trwy hanesion dadleuol diwylliannau ffynhonnau, gan ddatgelu beth sydd mor arbennig am safloedd dyfrllyd y genedl a’r heriau sy’n eu hwynebu nawr.

Pryd: 13/05/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Noson gydag AberCycleFest, i gynnwys cyflwyniad arbennig ac hefyd panel o westeion.

Pryd: 19/05/2020

Amser: 06:30 pm - 08:00 pm

Y drydedd mewn cyfres o bum sgwrs gan Peter Lord yn cyflwyno agweddau ar baentio Cymreig a ystyrir yn ei lyfr nesaf, Looking Out.

Pryd: 21/05/2020

Amser: 05:00 pm - 06:00 pm