Drudwen

Trosolwg

Pryd: 23/07/2019 - 24/07/2019

Amser: 06:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Drudwen

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Ysgrifennwyd gan Kate Driver Jones
Cyfarwyddwyd gan Gwen Scott
Mae syrcas, theatr gorfforol, y gair llafar a cherddoriaeth yn dod ynghyd yma mewn stori dylwyth teg fodern, dywyll a gaiff ei hadrodd yn Gymraeg a Saesneg.
Mae Drudwen yn stori o drawsnewid, dewis a chanlyniadau. Mae dewines yn dod ar draws gefeilliaid sydd wedi cael eu gadael yn y goedwig…
Mae Drudwen yn symud yn gyflym, yn ddoniol ac ychydig yn wyrdroedig, a stori ydyw sy’n edrych ar y cymhellion cymhleth sydd wrth wraidd perthynas pobl â’i gilydd a sut y gall dyheadau personol achosi canlyniadau enbydus.
Argymhelliad oedran 7+
Mae’r cynhyrchiad hwn mewn partneriaeth â Pontio, gyda chefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru.
Cynhyrchiad dwyieithog

Written by Kate Driver Jones
Directed by Gwen Scott
Circus, physical theatre, spoken word and music combine in a dark modern fairytale told in Welsh and English.
Drudwen is a story of transformation, choice and consequence. Abandoned twins are discovered in the forest by an enchantress…
Fast moving, funny and a little bit twisted, Drudwen delves into the complex motives at the heart of human relationships and how the pursuit of individual desire can generate disastrous consequences.
Age recommendation 7+
This production is in partnership with Pontio, with support from Arts Council of Wales and Theatr Genedlaethol Cymru
Bilingual production