Gŵyliaith

Trosolwg

Pryd: 16/05/2019

Amser: 09:30 am - 04:00 pm

Lleoliad: Y Drwm Llyfrgell Genedlaethol Cymru

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Aberystwyth Cymru SY23 3BU

Gwefan: http://sites.google.com/gllm.ac.uk/gwyliaith/cartref-home

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Gwennan Richards, Rheolwr Sgiliaith

Ffôn: 01758 704613

Disgrifiad

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddydd Iau, 16eg o Fai i gynhadledd flynyddol Sgiliaith ar ddwyieithrwydd - Gŵyliaith.

Thema Gŵyliaith eleni yw dathlu arferion da sydd ar waith ym maes dwyieithrwydd yn y sector addysg ôl-14 a thu hwnt.

Siaradwyr;
- Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg
- Yr Athro Enlli Môn Thomas, Prifysgol Bangor
- Glenydd Hughes, Grŵp Llandrillo Menai
- Dr Dafydd Trystan a Lowri Morgans, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
- Beth Owen-Hughes, Sgiliaith a Dr Hanna Binks, Prifysgol Aberystwyth
- Lynwen Harrington, Coleg Merthyr Tudful
- Sioned Williams, Sgiliaith/Grŵp Llandrillo Menai
- Nicola Buttle, Coleg Caerdydd a'r Fro
- Nia Brodrick, ColegauCymru/Cymraeg Gwaith

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.com/e/gwyliaith-tickets-59118784877