Anweledig

Trosolwg

Pryd: 19/02/2019 - 22/02/2019

Amser: 07:30 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://tickets.pontio.co.uk/Online/19Anweledig

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Mae gwella’n beth blêr...Dyma gynhyrchiad cignoetha dirdynnol sy’n dilyn taith
Glenda (Ffion Dafis), dynes sy’n byw gydag iselder difrifol, wrth iddi frwydro i ymdopi â salwch anweledig. Dilynwn ornest bersonol Glenda wrth iddi brofi gwellhad a mentro i fywyd tu hwnt i’r ysbyty. Sut mae Glenda, ei theulu a’i ffrindiau yn ymdopi â realiti’r gwellhad? Oes goleuni ym mhen draw’r twnnel? Dyma benllanw cyfres Anweledig sydd wedi ei ysbrydoli gan gofnodion meddygol Ysbyty Meddwl Dinbych. Anaddas i rai dan 14 oed.