Cyngerdd o Garolau Cymraeg

Trosolwg

Pryd: 10/12/2019

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Lleoliad: Beulah URC Church

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

1A Beulah Road Rhiwbeina , Caerdydd, Cymru CF14 6LT

Gwefan: http://www.cityhospice.org.uk/get-involved/upcoming-events/welsh-language-carol-concert/

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Liz Andrews

Ffôn: 02920524150

Disgrifiad

Ymunwch â ni yng Nghyngerdd Blynyddol Hosbis y Ddinas o Garolau Cymraeg

Cynhelir yr achlysur arbennig hwn yng Nghapel Beulah, Rhiwbeina a bydd yn cynnwys perfformiadau gan y canlynol:
Côr Merched Canna, Ysgol y Wern ac Ysgol Pencae.

Mae ein Cyngerdd Nadolig Cymraeg yn wledd dymhorol i'r holl deulu ac yn ddull gwych o gefnogi hosbis leol Caerdydd yn nhymor y Nadolig.

Gobeithio gallwch chi ymuno â ni ar gyfer y yr achlysur cerddorol ardderchog hwn..

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: