1283 in 1983: Commoditizing And Commemorating The Medieval Welsh Past

Trosolwg

Pryd: 22/04/2020

Amser: 01:00 pm - 02:00 pm

Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru | National Library of Wales

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: http://events.library.wales

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

“Buom yn paratoi am 700 mlynedd”: dyma un o blith nifer o ymadroddion y Bwrdd Croeso i ddenu ymwelwyr i Gymru yn ystod eu hymgyrch farchnata ryngwladol fawr, Gŵyl y Cestyll 1983, neu ‘Cestyll ’83’. Er nad achosi tramgwydd mo’r bwriad, yn fuan newidiodd hynny wrth i rai synied yn hytrach mai gŵyl i ddathlu concwest Cymru ym 1282–3 oedd hon yn y bôn.

Gan ddefnyddio ystod o ffynonellau o gasgliadau’r Llyfrgell ac archifau lleol a chenedlaethol eraill, bydd y
cyflwyniad hwn yn olrhain rhai o’r materion dadleuol sy’n debyg o godi pan fydd henebion sy’n gyforiog o gysylltiadau yn cael eu troi’n wrthrychau i’w marchnata.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg***
***Mynediad am ddim trwy docyn***