Sboncen Honeynut wedi'i Stwffio gan Vegan Beverly Hilton

Mae Cawl yn stiw o Gymru sy'n rhyfeddol o gysur ac wedi'i wneud orau'r diwrnod cyn ei weini.

Ingredients
  • Gwddf oen 1kg / 2 pwys 3oz (ar yr asgwrn), yn ddelfrydol Cymraeg, wedi'i dorri'n ddarnau gweini
  • 2 litr / 3 peint o stoc cig oen 10½fl oz
  • Tatws 225g / 8oz, wedi'u plicio a'u torri'n fras
  • Winwns 225g / 8oz, wedi'u torri'n fras
  • Cennin 225g / 8oz, wedi'u tocio a'u sleisio'n dafelli 1cm / ½in
  • Moron 225g / 8oz, wedi'u plicio a'u torri'n fras
  • 225g / 8oz swede, wedi'u plicio a'u torri'n fras
Method
1

Rhowch yr oen mewn padell fawr a'i arllwys dros y stoc. Dewch â'r cyfan i'r berw, yna gostyngwch y gwres a'i fudferwi am 1 awr.

2

Ychwanegwch y llysiau a'u coginio am awr arall. Tynnwch o'r gwres, ei orchuddio a'i roi o'r neilltu i oeri. Rhowch yn yr oergell dros nos.

3

Pan fyddwch chi'n barod i weini, dychwelwch y stiw i'r berw a'i goginio am 15 munud, neu nes ei fod wedi'i gynhesu'n llwyr.

4

Rhowch y cawl i mewn i bowlenni gweini a'i weini gyda bara crystiog a chaws Cymreig.

More

SEE ALL

Pice ar y maen

Peli Cig Oen Cymru Francesco Mazzei wedi’u llenwi â burrata gyda saws tomato a pesto basil

Peli Cig Oen Cymru â sbeisys Morocaidd