Pice ar y maen

Nid oes rhaid iddo fod yn Fawrth 1af (Dydd Gwyl Dewi) i fwynhau'r cacennau traddodiadol hyn. Gwych ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gyda phaned gref o de!

Ingredients
 • 200g blawd codi
 • 50g darnau siocled gwyn
 • 6g mefus wedi sychu
 • 200g blawd codi
 • 50g darnau siocled gwyn
 • 6g mefus wedi sychu
 • 200g blawd codi
 • 50g darnau siocled gwyn
 • 6g mefus wedi sychu
 • 25g trex
 • 75g menyn
 • 1 ŵy
 • 100g siwgr caster
 • 25g trex
 • 75g menyn
 • 1 ŵy
 • 100g siwgr caster
 • 200g blawd codi
 • 50g darnau siocled gwyn
 • 6g mefus wedi sychu
 • 25g trex
 • 75g menyn
 • 1 ŵy
 • 100g siwgr caster
 • 25g trex
 • 75g menyn
 • 1 ŵy
 • 100g siwgr caster
Method
1

Torrwch y menyn yn giwbiau bach a'i ychwanegu at y blawd mewn powlen fawr, rhwbiwch i'r blawd nes nad oes lympiau mawr ar ôl. Ychwanegwch y cynhwysion sych, yna'r wy wedi'i guro'n ysgafn. Ychwanegwch y llaeth yn araf a'i gymysgu nes i chi gael past stiff (efallai ychwanegu ychydig mwy o laeth).

2

Rholiwch allan nes ei fod tua 1cm o drwch, ei dorri'n rowndiau a'i bobi ar radell neu mewn padell ffrio dros wres canolig i isel am 3 munud ar bob ochr. (Profwch dymheredd y badell gydag 1 o'r rowndiau yn gyntaf, dylent fod yn frown euraidd ar bob ochr ond wedi'u coginio drwodd).

3

Rhowch nhw ar blât mawr a'i daenu â siwgr mân ychwanegol. Y peth gorau i'w weini'n gynnes gyda menyn neu'n fwy traddodiadol gydag ychydig o fêl.Torrwch y menyn yn giwbiau bach a'i ychwanegu at y blawd mewn powlen fawr, rhwbiwch i'r blawd nes nad oes lympiau mawr ar ôl. Ychwanegwch y cynhwysion sych, yna'r wy wedi'i guro'n ysgafn. Ychwanegwch y llaeth yn araf a'i gymysgu nes i chi gael past stiff (efallai ychwanegu ychydig mwy o laeth).

4

Rholiwch allan nes ei fod tua 1cm o drwch, ei dorri'n rowndiau a'i bobi ar radell neu mewn padell ffrio dros wres canolig i isel am 3 munud ar bob ochr. (Profwch dymheredd y badell gydag 1 o'r rowndiau yn gyntaf, dylent fod yn frown euraidd ar bob ochr ond wedi'u coginio drwodd).

5

Rhowch nhw ar blât mawr a'i daenu â siwgr mân ychwanegol. Y peth gorau i'w weini'n gynnes gyda menyn neu'n fwy traddodiadol gydag ychydig o fêl.

More

SEE ALL

Sboncen Honeynut wedi'i Stwffio gan Vegan Beverly Hilton

Peli Cig Oen Cymru Francesco Mazzei wedi’u llenwi â burrata gyda saws tomato a pesto basil

Peli Cig Oen Cymru â sbeisys Morocaidd