Peli Cig Oen Cymru â sbeisys Morocaidd

Peli Cig Oen Cymru â sbeisys Morocaidd gan Chris Baber

Ingredients
 • Ar gyfer y peli cig:
 • 500g briwgig Cig Oen Cymru PGI
 • Clwstwr bach o fintys, wedi’i dorri’n fân
 • 1 ewin garlleg, wedi’i gratio
 • ½ llwy de cwmin
 • Ar gyfer y saws:
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 2 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n fân
 • 1 pupryn gwyrdd, wedi’i dorri’n giwbiau mân
 • 2 x 400g tun tomatos wedi’u torri
 • 2 lwy de cwmin
 • 1 llwy de paprica mwg
 • ½ llwy de sinamon
 • Clwstwr bach o bersli, wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd haenau almwn
 • 2 lwy fwrdd hadau pomgranad (dewisol)
 • Ar gyfer y dresin iogwrt harissa (cymysgwch y cyfan):
 • 4 llwy fwrdd iogwrt Groegaidd
 • 1 llwy fwrdd past harissa
 • I weini:
 • Couscous
Method
1

Rhowch y briwgig mewn powlen gyda’r mintys wedi’i dorri, y garlleg a’r cwmin. Cymysgwch nes ei fod wedi cyfuno.

2

Rholiwch y cymysgedd yn beli bach, tua maint pêl tenis bwrdd.

3

Cynheswch lond llwy fwrdd o olew mewn padell ffrio fawr dros wres canolig. Ffriwch y peli cig am 2 funud nes eu bod yn euraidd drostynt, yna rhowch nhw ar blât.

4

Ychwanegwch y winwnsyn i’r badell gyda’r garlleg a’r pupryn, coginiwch am 5 munud nes ei fod wedi meddalu.

5

Ychwanegwch y sbeisys, coginiwch y cyfan am 30 eiliad, ac yna ychwanegu’r tomatos. Dewch â’r cyfan i’r berw.

6

Ychwanegwch y peli cig i’r badell, gorchuddiwch nhw’n llac, yna gostyngwch y gwres a mudferwch am 15-20 munud nes bod y cig wedi coginio.

7

Tynnwch y badell oddi ar y gwres ac yna gwasgarwch y persli, cnau almon a hadau pomgranad dros y peli cig.

8

Gweinwch gyda’r dresin iogwrt a’r couscous.

More

SEE ALL

Pice ar y maen

Peli Cig Oen Cymru Francesco Mazzei wedi’u llenwi â burrata gyda saws tomato a pesto basil

Sboncen Honeynut wedi'i Stwffio gan Vegan Beverly Hilton