Pa mor dda yr ydych yn adnabod Cymru?

Survey Image
Mae Cymru’n wlad sy’n cydio’n dynn yn ei diwylliant a’i thraddodiadau. Mae’n wlad llawn hanes, mythau a chwedlau, cerddoriaeth, llenyddiaeth a barddoniaeth. Dyma wlad fach mewn termau daearyddol ond mae ganddi dreftadaeth gyfoethog eang, gyda'i dylanwad yn bell gyrhaeddol.
Pa mor dda yr ydych yn adnabod Cymru? Dyma gyfle i brofi eich hun.
Ym mha flwyddyn y sefydlwyd Plaid Cymru?
Pa fynydd yw hwn?
Beth yw bwlch uchaf Cymru?
Pa flwyddyn y cafodd y Ddraig Goch ei chydnabod yn swyddogol fel baner Cymru?
Pa afon yw'r hiraf sy’n llifo’n gyfan gwbl o fewn ffiniau Cymru?
Pryd sefydlwyd Amgueddfa Genedlaethol Cymru trwy siarter frenhinol?
Beth yw llyn naturiol mwyaf Cymru?
Beth yw tafarn uchaf Cymru (heblaw am Hafod Eryri ar gopa’r Wyddfa)?
Ymhle y darganfuwyd y fantell aur hon?
Ym mha dref y mae Eglwys St Giles?
Ym mha dref y cyfarfu Gorsedd y Beirdd am y tro cyntaf fel rhan o’r Eisteddfod ym 1819?
Pa ysgol uwchradd fynychodd y pel-droediwr rhyngwladol Aaron Ramsey?
Beth yw’r enw lladin ar gaer rufeinig Caerllion?
Pa ddyn busnes a oedd yn gyfrifol am adeiladu Dociau'r Barri?
Boddwyd pentref Llanwddyn yn 1888 i gyflenwi dŵr i ba ddinas?
We've saved your score in your participation section here

Share your score

More

SEE ALL

Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn?

Pa mor dda ydych yn adnabod Traethau Cymru?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod Caernarfon?