Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?

Survey Image
Mae Cymru wedi鈥檌 chroesi gan afonydd o'i choryn hyd at i'w sawdl. Gyda'n mynyddoedd yn cronni'r holl law, y mae ein nentydd a'n hafonydd yn llifo trwy geunentydd dramatig neu gymoedd cul neu ddyffrynoedd llydan hardd ac ar ddiwedd eu taith yn ymuno 芒'r M么r Celtaidd neu F么r yr Iwerydd. Ydych chi'n arbenigwr ar ein hafonydd? Mae cyfle i brofi eich hun.
Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?
Pa afon yw'r hiraf sy'n llifo yn gyfan gwbl o fewn ffiniau Cymru?
Pa afon sy'n llifo trwy lyn ac yn parhau y pen arall?
Yn 么l y chwedl, ar aber pa afon y ganwyd y bardd Taliesin?
Ynghyd 芒'r afon T芒f, pa afon arall sy'n llifo i Fae Caerdydd?
Ym mha afon y mae Ffos Anoddun?
Pa afon sy'n llifo trwy dref Rhaeadr ym Mhowys?
Pa afon yw hon?
Ar lan pa afon y maent wedi bod yn cloddio am aur ers cyfnod y Rhufeiniaid?
Pa afon sy'n tarddu mewn llyn bach ar odrau'r Aran Fawddwy?
Pa afon sy'n llifo heibio tref yr Wyddgrug?
Pa afon o'i tharddiad i'r m么r sy'n mesur 134 o filltiroedd?
Pa afon sy'n tarddu yma?
Pa afon sy'n llifo dan ddaear trwy ddinas Bangor?
Ar lan pa afon y mae tref Caerffili?
Pa afon sy'n llifo heibio T欧 Hyll yn Eryri?
We've saved your score in your participation section here

Share your score

More

SEE ALL

Pa mor dda ydych chi鈥檔 adnabod Caernarfon?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod ein prifddinas Caerdydd?

Pa mor dda ydych chi鈥檔 adnabod Warren Gatland?