Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn?

Survey Image
Mae Ynys Môn yn cael ei disgrifio fel Môn Mam Cymru, ynys sy’n cynnwys arfordir godidog o draethau melyn i greigiau ysgythrog a dyma ynys fwyaf Cymru, faint ydych chi’n wybod am yr Ynys?
Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn? Dyma gyfle i brofi eich hun.
Pa flwyddyn yr agorwyd Pont Menai neu Bont y Borth?
Beth oedd enw cartref yr artist enwog Kyffin Williams?
Ymhle ar yr Ynys y canfuwyd celc o’r Oes Efydd a’r Haearn yn ystod yr ail ryfel byd?
Ym mha eglwys y ceir gweddillion beddfaen honedig Siwan, gwraig Llywelyn Fawr?
Beth yw pwynt uchaf Ynys Môn?
Pa ffigwr enwog arosodd yn nhafarn y Panton Arms ym Mhentraeth ar ei ffordd i adrodd ar longddrylliad y Royal Charter?
Beth oedd poblogaeth Ynys Môn, yn ôl Cyfrifiad 2011?
Beth yw prif dref weinyddol awdurdod lleol Ynys Môn?
Cerflun i gofio pa farcwys sydd ger Llanfairpwll?
Yn ôl y stori, pa sant y bu'n cerdded i gyfarfod Seiriol yn wythnosol yn Llanerchymedd yn y chweched ganrif?
Pobl a chartrefi ym mha gwmwd a gafodd eu symud i Niwbwrch gan Frenin Edward Iaf er mwyn sefydlu Castell Biwmares?
Pa bensaer adeiladodd Pont Britannia?
Enwch y dyngarwr a oedd yn wreiddiol o Lanfachraeth a fu'n ymgyrchydd dros gydraddoldeb pobl dduon yn yr Unol Daleithau?
Pa gladdfa hynafol ar yr Ynys sydd wedi ei hadeiladu i gydfynd yn union gyda'r haul yn codi ar hirddydd haf?
Pa flwyddyn y cafodd llong y Royal Charter ei llongddryllio ar arfordir gogleddol Ynys Môn?
We've saved your score in your participation section here

Share your score

More

SEE ALL

Pa mor dda ydych chi’n adnabod Warren Gatland?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod ein prifddinas Caerdydd?