Pa mor dda ydych chi'n adnabod cestyll Cymru?

Survey Image
Dyma gwis am gestyll Cymru, rhai mawr, rhai bach, rhai diarffordd, rhai mewn ardaloedd trefol, rhai ar lan y mor, rhai cynhenid, rhai anglo-normanaidd. Dyma her i bawb sy'n hoffi cestyll ac yn mwynhau ymweld â'n ceurydd hanesyddol.
Yn ôl y son, mae gan Gymru fwy o gestyll y filltir sgwâr nag unrhyw le yn y byd. Pa mo’r dda ydych yn adnabod cestyll Cymru?
Mae Cymru’n adnabyddus am ei chestyll, yn ôl Cadw, ydych chi’n gwybod sawl castell sydd?
Dyma lun o Gastell Llansteffan. Ydych chi’n gwybod pa aber y mae’r castell yn edrych drosto?
Dyma Gastell Coch sydd y tu allan i Gaerdydd. Ydych chi'n gwybod pa bryd y cafodd y castell ei adeiladu'n wreiddiol (cyn datblygiad Arglwydd Bute)?
Castell Caerfyrddin yw hwn. Pwy ddinistriodd y castell ym 1215?
Dyma Gastell Dinefwr. Adeiladwyd y castell yn y 12fed ganrif, roedd y gaer ym meddiant pa Arglwydd?
Pa arweinydd adeiladodd y rhan gwreiddiol o Gastell Cricieth?
Pa gastell y cynhaliodd Owain Glyn Dŵr ei senedd?
Ym mha gastell y bu Edward Iaf yn llochesu am gyfnod yn ystod rhyfel Madog ap Llywelyn yn 1294?
Pa gastell sy’n sefyll ynghanol parc Wepre?
Pa gastell sy’n sefyll uwchlaw yr afon Dysynni?
Pa gastell sydd wedi ei godi ar ‘y cors prydferth’?
Ger pa gastell y bu’r dywysoges Gwenllian ferch Gruffydd yn brwydro?
Pa gastell yw’r mwyaf o ran arwynebedd yng Nghymru?
Pa arweinydd adeiladodd Castell Dolforwyn?
Ym mha gastell yr arwisgiwyd Edward 8fed?
We've saved your score in your participation section here

Share your score

More

SEE ALL

Pa mor dda ydych chi'n adnabod Ynys Môn?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod Caernarfon?

Pa mor dda ydych chi’n adnabod mynyddoedd Cymru?