Pa mor dda ydych chi鈥檔 adnabod Caernarfon?

Survey Image
Mae tref hynafol Caernarfon yn adnabyddus fel un o drefi mwyaf Cymraeg y byd, dyma brif dref weinyddol Gwynedd sy'n llawn o hanes yn ymestyn yn 么l dros ddwy fil o flynyddoedd, pa mor dda ydych chi'n adnabod tref y Cofis?
Pa mor dda ydych chi鈥檔 adnabod Caernarfon?
Pa ddwy afon sy鈥檔 llifo i鈥檙 m么r yng Nghaernarfon?
Pryd yr adeiladwyd Doc Fictoria?
Aelod amlwg o glwb hwylio brenhinol Caernarfon oedd Lionel Brabazon Rees, a lwyddodd i wneud beth?
Pwy oedd Ellen Edwards?
Beth oedd yr enwog Anglesey Arms cyn iddi droi yn dafarn?
Pa ffigwr a fu鈥檔 ddylanwadol yn siapio y Gaernarfon fodern?
Cofeb i bwy sydd yn Stryd y Castell?
Drws nesaf i Galeri Caernarfon y mae pencadlys Cwmni cyfryngau Cwmni Da, pa sefydliad oedd yno鈥檔 wreiddiol?
Cerflun i bwy sydd uwchben Porth y Brenin yn y Castell?
Mae haneswyr wedi disgrifio Caernarfon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel 鈥減rifddinas鈥.鈥
Plac i bwy sydd ar wal Swyddfa Bost Caernarfon?
Pa ymerawdwr rhufeinig sy鈥檔 cael ei gysylltu gyda thref Caernarfon?
Llechi o ba chwareli oedd yn cael eu cludo i Gaernarfon i鈥檞 hallforio?
Yn 么l y gwesty, cafodd tafarn enwog y Blac Boi ei adeiladu yn 鈥.
Angor pa long sydd wedi ei leoli ger Eglwys y Santes Fair?
We've saved your score in your participation section here

Share your score

More

SEE ALL

Pa mor dda ydych yn adnabod afonydd Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod cestyll Cymru?

Pa mor dda ydych chi'n adnabod Gareth Bale?