Ydych chi'n cytuno ddylai pîn-afal perthyn ar ben pizza?

Survey Image

Pîn-afal yn perthyn ar ben pizza?

Mae'n aml yn achosi dadleuon o blaid ac yn erbyn cael pîn-afal fel topyn ar pizza. Beth yw eich barn chi?

Ydych chi'n cytuno ddylai pîn-afal perthyn ar ben pizza?
Yes
No

More

SEE ALL
Pwy hoffech chi ei weld ar Gogglebocs Cymru?!
Pa flas o hufen iâ sy'n eich cynrychioli chi orau?
Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?