Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?

This survey is now closed
Survey Image

O'r diwedd, o'r diwedd yr ydym wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958! Y cwestiwn mawr sydd ar ein meddyliau bellach, pa mor bell yr awn ni yn y gystadleuaeth yn Qatar ym mis Tachwedd a Rhagfyr?

Yr oedd y g锚m yn erbyn Iwcrain ar noson lawog yng Nghaerdydd yn hudolus ymhob ystyr y gair, yr anthem, arbedion Wayne Hennesey, taclo Ben Davies, cymeradwyaeth i gefnogwyr Iwcrain a Dafydd Iwan yn cyd-ganu cytgan 'Yma o Hyd' gyda'r t卯m i gyd. Heb os, dyma oedd noson i wireddu breuddwydion a choroni blynyddoedd lawer o siom.

Wrth i'r llwch setlo ar noson fythgofiadwy, yr ydym yn troi ein golygon at diroedd sych a phoeth Qatar ym mis Tachwedd. Pa mor bell yr aiff Cymru yw'r cwestiwn mawr?

Mae cyfle i chi fwrw eich pleidlais isod.

Pa mor bell ydych yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?
1. Ennill Cwpan y Byd
70% Complete
80%
2. Gemau'r Chwarteri
70% Complete
20%
3. Gemau grwpiau yn unig
70% Complete
0%
4. Y rownd gyn-derfynol
70% Complete
0%
5. Y rownd derfynol
70% Complete
0%
6. Trydydd safle
70% Complete
0%
7. Pedwerydd Safle
70% Complete
0%

More

SEE ALL
Dyfalwch y sg么r rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America
Dyfalwch y sg么r rhwng Cymru a Lloegr
A ddylid tynnu bariau bounty o focsys Celebrations?!