Pa mor bell yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?

Survey Image

O'r diwedd, o'r diwedd yr ydym wedi cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958! Y cwestiwn mawr sydd ar ein meddyliau bellach, pa mor bell yr awn ni yn y gystadleuaeth yn Qatar ym mis Tachwedd a Rhagfyr?

Yr oedd y gêm yn erbyn Iwcrain ar noson lawog yng Nghaerdydd yn hudolus ymhob ystyr y gair, yr anthem, arbedion Wayne Hennesey, taclo Ben Davies, cymeradwyaeth i gefnogwyr Iwcrain a Dafydd Iwan yn cyd-ganu cytgan 'Yma o Hyd' gyda'r tîm i gyd. Heb os, dyma oedd noson i wireddu breuddwydion a choroni blynyddoedd lawer o siom.

Wrth i'r llwch setlo ar noson fythgofiadwy, yr ydym yn troi ein golygon at diroedd sych a phoeth Qatar ym mis Tachwedd. Pa mor bell yr aiff Cymru yw'r cwestiwn mawr?

Mae cyfle i chi fwrw eich pleidlais isod.

Pa mor bell ydych yr aiff Cymru yng Nghwpan y Byd Qatar?
1. Gemau grwpiau yn unig
2. Gemau'r Chwarteri
3. Y rownd gyn-derfynol
4. Y rownd derfynol
5. Ennill Cwpan y Byd
6. Trydydd safle
7. Pedwerydd Safle

More

SEE ALL
Ydych chi'n cytuno y dylai Boris Johnson aros fel arweinydd y Blaid Geidwadol?
Dyfalwch y sgôr rhwng Cymru a'r Wcráin
Ydych chi'n cytuno ddylai pîn-afal perthyn ar ben pizza?