article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Georgia
Fe fydd yr enillydd lwcus yn ennill £50.

Dyfalwch y canlyniad yn gywir a byddwch yn cael eich rhoi yn yr het i ennill y wobr.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Portiwgal
The lucky winner will win £50.

Guess the result correctly and you will be put in the hat to win the prize.
article image
Dyfalwch y canlyniad rhwng Cymru a Fiji
Guess the result between Wales and Fiji.