Cyhoeddi mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a'r Byd Prifwyl Ceredigion

May 11, 2022

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Ann Griffith yw Arweinydd Cymru a’r Byd prifwyl Ceredigion eleni.

Yn wreiddiol o Aberystwyth, mae Ann Griffith wedi byw ar bum cyfandir dros y blynyddoedd, gyda’i chartref yn Washington DC erbyn hyn. 

Fe’i magwyd ar aelwyd gynhwysol a chynnes, gan ei rhieni, Huw a Mair Wynne Griffith, Seilo, gyda chroeso mawr i bawb yn y cartref, gan gynnwys cannoedd o fyfyrwyr dros y blynyddoedd.  Mae’i chwiorydd, Nia a Gwawr, sy’n dal i fyw yma wedi bod yn angor i Ann a’i theulu yng Nghymru.

Wedi cyfnod yn Llundain a Chasnewydd, aeth i astudio Diwinyddiaeth ym Manceinion, ac yna fe’i penodwyd yn Gaplan ar gyfer myfyrwyr tramor, lle y cyfarfu â Steve Hollingworth o Illinois, ei gŵr ers 39 o flynyddoedd. Mae’u plant, Gwennan, Angharad ac Aled, i gyd yn siarad Cymraeg er nad ydyn nhw wedi byw yng Nghymru. Mae gan Ann a Steve dri ŵyr, Owain, Dewi ac Wynn, ac un wyres, Carys.

Is-lywydd Cymdeithas Dewi Sant

Mae Ann yn Is-lywydd Cymdeithas Dewi Sant, Washington, ac wedi cyfrannu i nifer o raglenni radio a theledu yng Nghymru ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol a chrefyddol dros y blynyddoedd.

Hi yw cydlynydd Heddwch Nain/Mam-gu yn yr Unol Daleithiau, rhan o Hawlio Heddwch sy’n cofio, dathlu a gwireddu apêl gwragedd Cymru at wragedd UDA ganrif yn ôl, i weithio dros fyd heb ryfel.

Bydd Ann yn cael ei hanrhydeddu mewn seremoni ar gychwyn Cymanfa Ganu’r Eisteddfod a gynhelir nos Sul 31 Gorffennaf yn y Pafiliwn, ar faes yr Eisteddfod.

More

SEE ALL

Menter a Busnes yn gosod her gorfforol i’r staff i godi arian at achosion da

Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Penodi cyfarwyddwr i arwain yr academi chwaraeon newydd

 • All5926
 • News 5567
 • Education 2074
 • Leisure 1851
 • Language 1576
 • Arts 1419
 • Environment 982
 • Politics 931
 • Health 664
 • Literature 644
 • Music 587
 • Money and Business 502
 • Agriculture 435
 • Food 405
 • Sports 347
 • The National Eisteddfod of Wales 291
 • Science and Technology 261
 • Online 260
 • Eisteddfod yr Urdd 152
 • Training / Courses 50
 • Competitions 47
 • Opinion 15
 • Book reviews 13
 • Papurau Bro 13
 • Music Reviews 6
 • Letters 3