Cyfle unwaith mewn oes i ddau unigolyn ifanc

February 05, 2024

Mae’r chwilio wedi dechrau am ddau unigolyn ifanc i ymgymryd â chyfle unwaith mewn oes.

Hoffech chi gael profiad gwaith â thâl yn ymweld â ffermydd neu'n mynychu digwyddiadau ffermio, neu'n gweithio ym maes marchnata amaethyddol, rheoli digwyddiadau, gweinyddu busnes neu ariannol? 

Yn dilyn llwyddiant y cynllun y llynedd, mae Menter a Busnes (MaB), un o gwmnioedd datblygu economaidd mwyaf blaenllaw Cymru, yn cynnig cyfle i ddau berson ifanc ymgymryd ag interniaeth 'ymarferol' â thâl yn gweithio o fewn y diwydiant amaeth trwy ei gynllun interniaeth, 'Cyfle'. 

Esboniodd Eirwen Williams, cyfarwyddwr gwasanaethau gwledig MaB, “bydd y cynllun newydd hwn yn rhoi amrywiaeth o brofiadau perthnasol i ddau berson ifanc sy'n gadael yr ysgol, coleg neu brifysgol a fydd yn rhoi cyfle iddyn nhw ddarganfod pa feysydd y maent yn ymddiddori ynddynt fwyaf a chynnig cam gwerthfawr i helpu i roi cychwyn da i'w rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Dywedodd Lisa Jones, intern y flwyddyn flaenorol: “Trwy 'Cyfle,' cefais brofiad ymarferol yn y sector Amaethyddol. Helpodd hyn fi i ddeall y diwydiant yn well a rhoddodd fewnwelediad gwerthfawr i mi i’r gwaith pwysig y mae Cyswllt Ffermio yn ei wneud i gefnogi ffermwyr. Fel fi, byddwch yn dysgu am y prosiectau a'r digwyddiadau amrywiol y maent yn eu trefnu, o weithdai Arallgyfeirio i fentrau 'Ein Ffermydd'. Fe welwch dros eich hun yr ymroddiad a'r ymdrech sy'n mynd i wneud y prosiectau hyn yn llwyddiant, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y dirwedd amaethyddol sy'n newid yn barhaus. Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa ym myd amaeth, mae 'Cyfle' yn gam gwych, sy'n cynnig profiad amhrisiadwy ac yn eich helpu i ddarganfod eich angerdd o fewn y diwydiant."