Bethan Reynolds yn ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith ym Meithrinfa Dechrau Disglair

September 05, 2022

Mae Bethan Reynolds sy’n ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin wedi ennill gwobr arbennig Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant cydnabyddedig wedi’i achredu i bobl sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar gan drefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin, dosbarthiadau meithrin a meithrinfeydd ledled Cymru.

Mae Bethan Reynolds o St Clears wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn am ei gwaith ym Meithrinfa Dechrau Disglair, Caerfyrddin.

Wrth ddyfarnu’r wobr iddi, meddai Dirprwy Rheolwr Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam, Emma Jones:

“Mae hi mor braf gallu gwobrwyo a dathlu gwaith caled unigolion fel Bethan. Bydd ei phrofiad a’i hymdrech yn ysbrydoliaeth i eraill gobeithio”.

More

SEE ALL

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • All6065
 • News
  5683
 • Education
  2097
 • Leisure
  1853
 • Language
  1606
 • Arts
  1435
 • Environment
  992
 • Politics
  932
 • Health
  670
 • Literature
  644
 • Music
  592
 • Money and Business
  521
 • Agriculture
  459
 • Food
  420
 • Sports
  354
 • The National Eisteddfod of Wales
  302
 • Science and Technology
  268
 • Online
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Training / Courses
  59
 • Competitions
  47
 • Opinion
  16
 • Book reviews
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Music Reviews
  6
 • TV
  5
 • Royal Welsh Show
  3
 • Letters
  3