Adam Jones y Garddwr wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Garddwriaeth newydd i Sioe Frenhinol Cymru

November 15, 2023

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn ogyhoeddi penodiad Adam Jones (Adam yn yr Ardd) yn Gyfarwyddwr Anrhydeddus Cynorthwyol newydd Garddwriaeth yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mae hyrwyddo garddwriaeth yn un o amcanion elusennol allweddol y Gymdeithas ac mae cynlluniau ar fynd i sefydlu Pentref Garddwriaethol newydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2024, yn dathlu pob agwedd ar arddwriaeth yng Nghymru. 

I’n helpu i gyflawni’r weledigaeth yma, mae CAFC wedi penodiAdam Jones fel y Cyfarwyddwr Garddwriaeth gwirfoddolnewydd i gymryd rhan arweiniol yn yr adran. Bydd y swydd yn golygu goruchwylio datblygiad y pentref garddwriaetholnewydd, cysylltu â rhanddeiliaid allweddol, a dod ag arddangoswyr a chyfleoedd noddi i Sioe Frenhinol Cymru. 

Bydd y garddwr adnabyddus o Sir Gaerfyrddin, sy’n cael ei adnabod fel Adam yn yr Ardd, yn wyneb a llais cyfarwydd i lawer. Mae Adam wedi datblygu llawer o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol gyda dros 26,000 o ddilynwyr arInstagram (@adamynyrardd). Mae Adam yn awdur llyfr garddio i blant hefyd, ac yn westai rheolaidd ar BBC Radio Cymru arhaglenni S4C Prynhawn Da a Heno.

Dechreuodd Adam arddio pan oedd ond yn dair blwydd oed gan ddilyn mwyniant garddio ei dad-cu.  Yn awr, gyda dros ugain mlynedd o brofiad garddio, mae Adam yn pleidio garddio organig ac ystyriol o natur ac yn ymdrechu i annog a gwella bioamrywiaeth, gan weithio gydag ysgolion a grwpiaucymunedol.  

“Pan wnaeth Prif Weithredwr CAFC a minnau gyfarfod Adam, gwnaeth ei egni a’i weledigaeth argraff enfawr ar y ddau ohonom,” meddai Richard Price, Cyfarwyddwr y Sioe. 

“Mae gydag Adam gymaint o syniadau gwych i wneud yr adran arddwriaethol yn lle diddorol a bywiog. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Adam, a’n tîm o wirfoddolwyr a rhanddeiliaid o bob cwr o’r diwydiant i ddod â’r pentrefgarddwriaethol newydd yn fyw mewn pryd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.” 

Mae Adam Jones yn gyffrous i ddechrau ei swydd. “Rwyf wrth fy modd o gael cynnig y cyfle gwych yma i weithio gyda’r Gymdeithas ac unigolion rhagorol o bob cwr o Gymru i wireddu potensial y pentref garddwriaethol newydd,” meddai Adam.

“Rwyf yn cefnogi â’m holl galon y weledigaeth i ysbrydoli, addysgu a chydweithredu a bydd hyn yn hollbwysig wrth aildanio bri’r adran arddwriaethol fel rhan annatod o’r sioe. 

Rwyf yn wirioneddol edrych ymlaen at annog cenhedlaeth newydd o arddangoswyr a thyfwyr i gystadlu a dathlu eu gwaith, gyda ffocws mawr ar addysg. Mae’r cyfleoedd i gydweithio gyda grwpiau ar draws Cymru a hyrwyddo garddwriaeth yn ddiddiwedd.

Mae i’r adran arddwriaethol hanes hir a chyfoethog o ddangos Cymru ar ei gorau un ar lwyfan ryngwladol ac yn awr mae gennym gyfle euraidd i ddatblygu a dathlu garddwriaeth Cymru ymhellach.”

Bydd Adam yn ymuno â ni yn y Ffair Aeaf sy’n dod yn ddiweddarach y mis hwn fel siaradwr gwadd yn ystod ein rhaglen addysgol newydd ‘Our Land / Ein Tir’.   

Edrychwn ymlaen at groesawu Adam i dîm Sioe Frenhinol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ffair Aeaf neu i brynu tocynnau, ewch i’n gwefan.

More

SEE ALL

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • All6260
 • News
  5841
 • Education
  2125
 • Leisure
  1861
 • Language
  1631
 • Arts
  1451
 • Environment
  1001
 • Politics
  932
 • Health
  680
 • Literature
  645
 • Music
  600
 • Money and Business
  550
 • Agriculture
  487
 • Food
  448
 • Sports
  366
 • The National Eisteddfod of Wales
  320
 • Science and Technology
  277
 • Online
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Training / Courses
  72
 • Competitions
  47
 • Opinion
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Book reviews
  13
 • TV
  11
 • Music Reviews
  6
 • Royal Welsh Show
  3
 • Letters
  3