Eiddo Masnachol

  • Survey Image
Location: Location details can be found in the description

Overview:

Ardal Llambed/Aberaeron
Busnes Trwyddiedig ac Arlwyo
Adeilad Ar Werth neu Ar les

Description:

Elw llynnedd £24,391 (heb gyfri' elw arlwyo felly potensial helaeth i gynhyddu trosiant yn sylweddol)

Ar les - £12,000 y flwyddyn. Bond ar gyfer offer ayyb.
Ar Werth - £330,000

Cysylltwch â Sian - sianifans@hotmail.com

Eiddo Masnachol

Contact Eiddo Masnachol

Please enter the text you see in the image at the left into the textbox. This is required to prevent automated submission of contact requests.

Verification Code image cannot be displayed