This job advert has expired

Translator

Translator

Overview:

Dyma gyfle am gyfieithydd i ddarparu gwasanaeth cyfieithu i staff ac i'r gwahanol adrannau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Bydd modd i ddeiliad y swydd weithio o gartref gydag un diwrnod y mis yn y swyddfa.

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Cwm Taf Morgannwg University Health Board
Salary: £27,055 to £32,93
Closing Date: 05/02/2023
Closing Time: 00:00:00
Contact Name: Helen Summers, Helen.Summers2@wales.nhs.uk
Location: Ysbyty'r Bwthyn Pontypridd / Gweithio o gartref, Pontypridd, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Wales, CF37 4AL
Description:

Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau o'r Saesneg i'r Gymraeg a hefyd o'r Gymraeg i'r Saesneg o bryd i'w gilydd. Yn ogystal, bydd gofyn i ddeiliad y swydd gynorthwyo'r Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu i gyhoeddi deunydd yn y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y rôl hon yn cyfrannu at sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cydymffurfio â rheoliadau Mesur y Gymraeg (2011), a thrwy wneud hynny bydd yn sicrhau bod gwasanaethau dwyieithog yn cael eu cynnig i gleifion yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Bydd deiliad y swydd yn helpu i ddarparu gwasanaeth Cymraeg cynhwysfawr, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Cymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Safonau'r Gymraeg.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda rheolwyr gwasanaethau i wella gwasanaethau a sicrhau bod y Gymraeg yn ystyriaeth ganolog yn holl fusnes y Bwrdd Iechyd.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o'r Gymraeg i'r Saesneg. Bydd hyn yn cynnwys cyfieithu'r canlynol:Deunydd gofal iechyd fel taflenni gwybodaeth i gleifion, llythyrau i gleifion a chyfarwyddiadau meddygol o wahanol feysydd, o Ffisiotherapi i Faeth;

 

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Downloads / Forms and useful documents:

Swydd ddisgrifiad

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Finance Manager

Swyddog Polisi

Senior Digital Journalist Freelance Pool