This job advert has expired

Swyddog Maes y Gogledd

Swyddog Maes y Gogledd

Overview:

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth bersonau ymroddgar a brwdfrydig ar gyfer swydd allweddol Swyddog Maes Y Gogledd.

Dyma swydd llawn amser a bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am wasanaethu aelodau UCAC yn rhanbarthol.

Bydd gwybodaeth am fyd addysg a/neu faterion cyflogaeth yn fanteisiol.

Employers Name: UCAC
Salary: £39,193
Closing Date: 23/05/2022
Closing Time: 19:00:00
Contact Name: Dilwyn Roberts-Young
Phone: 01970639950
Location: Prif Swyddfa UCAC, Ffordd Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, Wales, SY23 2EU
Description:

Bydd y gwaith yn amrywiol tu hwnt, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • gynghori a chefnogi aelodau mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd gan gynnwys rhai heriol iawn;
  • lleisio barn swyddogol yr undeb mewn cyfarfodydd amrywiol, yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol;
  • paratoi dogfennau, gan gynnwys llythyron swyddogol, taflenni gwybodaeth, ymatebion i ddogfennau ymgynghorol a pholisïau.

Additional Information:

Additional job information can be found below

Downloads / Forms and useful documents:

Disgrifiad Swydd

Disgrifiad Person

Ffurflen Gais

More

SEE ALL

Consultant

Independent Mental Capacity Advocate (IMCA) Apprenticeship

Welsh Language Facilitator - School of Care